Lingid

Järgnevas loetelus ära toodud mõningaid linke täiendavatele internetist kättesaadavatele õppematerjalidele.

   

Teenindus

1. Positiivne klienditeenindus

2. Hea klienditeeninduse põhimõtted

3. Klienditeenindus ja teeninduskultuur

4. Teenus, teenindus ja teenindamine

5. Negatiivne klienditeenindus kaupluses

6. Toitlustuse alused. Klientide teenindamine

7. Elukvaliteeti saab tõsta teeninduskultuuri tõstmise teel

8. Stereotüüpides vaevlev Eesti teeninduskultuur

9. Teeninduskultuur ja teenindusmõttelaad

10. Teenindusprotsess

11. Teenindamise põhiülesanded – klientide vajadused

12. Teenus, teenindus ja teenindamine

13. Teenindussuhtlemine - kliendikesksus

14. Kehakeel teeninduses

15. Teeninduskultuur kui turundussõnum

16. Müük ja teenindamine

17. Teenindus kui protsess, mis sünnib meeskonnatöö tulemusel

18. Kuidas õigesti jootraha anda

19. Hea teenindaja tagab konkurentsieelise

20. Kuus viisi klientide hoidmiseks

21. Klienditeenindajaks ei sünnita, vaid saadakse

22. Teenindaja peab looma positiivse esmamulje 
 

Kultuuridevaheline suhtlus

1. Kultuuridevahelised erinevused ja konfliktid

2. Eestlased ja soomlased – probleemitud suhtlejad

3. Kultuuridevaheline kommunikatsioon

4. Kultuuridevaheline kommunikatsioon ja globaliseerumine

5. Kultuurišokk

6. Kultuuridevaheliste erinevuste arvestamine

7. Kultuurierinevused vestluskäitumises

8. Kultuuridevaheline kommunikatsioon – silmade avamine

9. Eesti ja eestlased teiste rahvuste peeglis

10. Suhtlemine ja konfliktid

11. Suhtlemine kui üks peamisi eneseväljendusviise

12. Suhtlemine organisatsioonis

13. Efektiivne suhtlemine

14. Suhtlemine ja suhtlemisvahendid

15. Juhtimine, suhtlemine ja kultuurilised erinevused

16. Mitteverbaalne suhtlemine

17. Kultuur ja väärtused

18. Organisatsioonikultuur

19. Organisatsioon kui sotsiaalsüsteem

20. Läbirääkimised

21. Ärialased läbirääkimised

22. Mulle palun, maailm, päike ja kuu! Tõhusad läbirääkimised

23. Läbirääkimised ja koostöö

24. Ametisuhtlemine

25. Meie ja nemad

26. Väärtushinnangud

27. Kultuurierinevused – ruumi jaotus

 

Turundus

1. Turunduse olemus

2. Ettevõtte turundus

3. Turunduse strateegia määratlemine

4. Kuidas finantsjuht turundust teeks? 

5. Turundusest praktikas ja teoorias 

6. Internetiturundus turismiettevõtjaile

7. Soomaa.com e-turunduse näide 

8. Reklaamikanali valik: ajalehed 

9. Reklaamikanali valik: otsepostitus 

10. Reklaamikanali valik: ajakirjad 

11. Müügiedendus ja turunduskommunikatsioon 

12. Turunduskommunikatsioon lühikonspekt 

13. Turundus internetis: kuidas tuua turist oma kodulehele? 

14. Kliendihaldus algab ettevõtte juhtkonnast 

15. Turunduse lühikokkuvõte 

16. Isiklik müügisuhtlemine 

17. Toote hinnakujundus

18. Suhtekorraldus kui juhtimise vahend 

19. Marketingi alused ja rahvusvaheline marketing

20. Sotsiaalne meedia ja suhtlemine

21. Turunduskommunikatsioon 
 

Juhtimine

1. Juhtimine.ee

2. Mis on juhtimine ja milline on hea juht?

3. Ettevõtte vääärtused mõjutavad eesmärkide saavutamist

4. Kuidas motiveerida töötajaid? 

5. Eestvedamisest ja motivatsioonist tänapäevases ettevõttes 

6. Eduka juhi oskuste mudel Eestis

7. Oskuste kaardist saab juhi abiline

8. Eesti juhtide oskused on Euroopa keskmisel tasemel

9. Osalusjuhtimine ja meeskonnatöö

10. Personali värbamine

11. Personali valik

12. Personali värbamine ja valik

13. Intervjuu

14. Personali hüvitamine ja töötasustamine

15. Inimressursi juhtimine

16. Kuidas motiveerida motiveerimatut?

17. Juhid otsustavad saatuste üle