Koostööpartnerid Eestis

Tartu Ülikooli keelekeskuse eesti keele lektoraat, kontaktisik Anne Jänese (anne.janese@ut.ee)

Eesti Maaülikooli keelekeskus, kontaktisik Tiina Halling (Tiina.halling@emu.ee)

Tartu Saksa Kultuuri Instituut, kontaktisik Ülle Sihver (Ulle.Sihver@emu.ee)

Narva Kutseõppekeskus, kontaktisik Juri Gerzanits (Juri.Gerzanits@nvtc.ee)

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie inimesed, Maria Ratassepp (maria.ratassepp@meis.ee)

Emajõe keeltekool, kontaktisik Signe Laigu (Signe.Laigu@gmail.com)