Auditoorse töö materjalid

Auditoorseks tööks mõeldud eesti ärikeele õppematerjale saab kasutada grupis õppides. Eesmärk on eeskätt suulise eneseväljendusoskuse arendamine, et õppija saaks julguse eesti keeles suhelda. Auditoorne õppemeetod võimaldab aktiivselt tunnis osaleda ja uusi teadmisi praktiseerida. Tekstide valikul ja harjutuste koostamisel on lähtutud põhimõttest - äratada õppijas huvi antud teemal arutlema, väljendama ja põhjendama oma seisukohti. Tekstide raskusaste vastab B1/B2 keeleoskustasemele.

Eesti ärikeele auditoorse töö õppematerjalid hõlmavad nelja valdkonda: juhtimine, turundus, teenindus ja kultuuridevaheline suhtlus. Materjalide kasutamiseks klõpsake huvipakkuval valdkonnal.

 

Juhtimine

Turundus

Teenindus

Kultuuridevaheline suhtlus