Arvamusküsitlus

Käesoleva küsitluse abil soovime saada tagasisidet eesti ärikeele kursuse kohta. Palun vastake alljärgnevale küsimustikule:

http://www.eformular.com/migkomm/arvamus.html